Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Enschede doet onderzoek naar de doorontwikkeling van afval inzamelen in Enschede. De gemeente vroeg haar inwoners daarom naar hun mening. De resultaten worden betrokken bij de besluitvorming over de afvalinzameling.

 Welke containers wilt u graag aan huis hebben? Welke afvalsoorten brengt u liever weg? Wilt u een grote of een kleine container? En hoe vaak moet welke container eigenlijk geleegd worden? Een paar van de vragen die zijn gesteld aan de inwoners van Enschede. 

 

Peiling EnschedePanel

De vragenlijst is uitgezet via het EnschedePanel en, via een link op sociale media, Tubantia, Huis-aan-Huis en de digitale nieuwsbrief van Twente Milieu. Daarnaast is huis aan huis geënquêteerd in delen van Enschede waar minder respons kwam via het Enschede panel en sociale media. In totaal hebben 5.585 inwoners hun mening gegeven.

De vragenlijst was bedoeld voor bewoners van een laagbouwwoning, omdat zij een keuze kunnen maken in het type container, de frequentie van laten ophalen of zelf afval wegbrengen. De resultaten van de verkenning is, naast een rapportage, in een overzichtelijke factsheet gezet. 

De resultaten van de verkenning, de mening en wensen van de inwoners van Enschede, helpen de gemeenteraad en het college bij het voorbereiden en nemen van een besluit. Naast deze verkenning zijn ook milieuoverwegingen, kosten, hoogte afvalstoffenheffing (belasting) en service naar inwoners van invloed op de keuze.

 

Enschede zonder afval
Met de invoering van Diftar is een stap gezet in het bereiken van de doelstelling van de Twentse gemeenten: in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval is met ongeveer 40% verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar. We zijn er nog niet. Daarom neemt de gemeenteraad in het najaar van 2019 een besluit over hoe het afval in Enschede ingezameld gaat worden.

 

Nog geen lid van het EnschedePanel?

Bent u inwoner van Enschede en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het EnschedePanel. Als lid van het EnschedePanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.enschedepanel.nl

Inloggen

kennispunt-gemeente